Świątynia Hatszepsut

Inaczej zwana "Świątynią Milionów Lat". Zbudowana w XV w. p.n.e. u stóp ściany skalnej w Deir el-Bahari (Teby) jako świątynia grobowa królowej Hatszepsut.

Rekonstrukcja świątyni wykonywana jest przez polską misję archeologiczną od 1961 roku. W pierwszym okresie kierował nimi profesor Kazimierz Michałowski, obecnie dr Zbigniew Szafrański.

Świątynia składa się z trzech, ułożonych kaskadowo, połączonych ze sobą rampami tarasów. Badaniami geofizycznymi nie zostały objęte tylko pomieszczenia gruntownie przebadane archeologicznie, rampy oraz tereny zajęte przez lapidaria. W sumie przebadano dolny, środkowy i górny taras wraz z kaplicami Hathor, Tothmesa i Amona-Re. Łączna powierzchnia objęta badaniami wyniosła 17.300 m2 a długość profilowania 30.025 m. Do badania użyto anten 250, 500 i 800 MHz. Lokalizacja anteny GPR przy pomocy systemu GPS z poprawką RTK (dokładność pozioma rzędu 2 cm). Zasięg powyżej 3 m w głąb ośrodka.

Wyniki badań georadarowych niosą wiele cennych informacji nie tylko odnośnie znalezisk archeologicznych ale również konstrukcji świątyni oraz jej historii. Najniższy taras odsłania miejsca umieszczenia obiektów wzdłuż alei procesyjnej, która prowadziła pomiędzy obeliskami i posągami sfinksów. Na odczytach georadarowych widoczne są ślady pierwszych wykopalisk archeologicznych oraz struktury pochodzące z czasów poprzedniej świątyni, na której została wzniesiona obecna. Wyniki badań drugiego tarasu niosą szczegółowe informacje odnośnie konstrukcji świątyni a na tarasie górnym odkryto miejsca potencjalnych znalezisk archeologicznych.

Obecnie trwa szczegółowa analiza danych. Fragmenty opracowania zostaną przedstawione po ukończeniu ich interpretacji.

Galeria