Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Archeoradar

Aby odkryć początki naszej cywilizacji musimy sięgnąć po jej najnowsze zdobycze. Zastosowanie metody elektrooporowej, magnetycznej czy georadarowej to nowy punkt widzenia w archeologii.
0250 500 #8A2121
Odkrywamy niewidzialne ...

Dzięki siedmioletniemu doświadczeniu, szerokiej gamie metod i narzędzi jesteśmy cennym partnerem w dziedzinie geofizycznych badań geologicznych, inżynierskich, ochrony środowiska i archeologii.

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą korzystającą z autorskiego oprogramowania do obróbki danych georadarowych. Fakt ten odgrywa znaczącą rolę w trakcie pracy, gdyż tworzony na własne potrzeby program jest wolny od ograniczeń, a nieustanne wzbogacanie go o kolejne funkcje, umożliwia coraz bardziej zaawansowaną obróbkę danych georadarowych.

Naszym atutem jest precyzyjny dobór narzędzi i metod badań, pozwalający dostosować się do charakteru konkretnych zadań. Znajomość zarówno zalet, jak i ograniczeń poszczególnych metod geofizycznych pozwala na unikanie błędów pomiarowych oraz interpretacyjnych.

Badania geofizyczne - zalety

Bezinwazyjność

Badania geofizyczne w żaden sposób nie naruszają gruntu czy obiektów, będących ich przedmiotem. Jedynym wyjatkiem jest metoda elektrooporowa, która wymaga uziemienia elektrod. W zależności od użytych metod jednak nie wymagają nawet kontaktu z podłożem (np. badania georadarowe, gdzie odległość od badanego obiektu może wynosić kilka do kilkunastu cm). Dzięki specyfice badań możliwe jest prowadzenie prac w miejscach niedostępnych dla urządzeń wiertniczych lub w przypadkach, gdzie zastosowanie metod bezpośrednich nie jest możliwe.

Tempo prowadzenia prac

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, metody geofizyczne pozwalają na szybkie i precyzyjne prowadzenie badań. Nawet badania prowadzone na dużych obszarach umożliwiają uzyskiwaniw wyników in situ.

Elastyczność

W większości używanych przez firmę metod istnieje możliwość bieżącej kontroli mierzonych parametrów i uzyskiwanie wstępnych wyników badań już w trakcie ich trwania. Umożliwia to podjęcie natychmiastowych decyzji o rozszerzeniu obszaru danego badania, uszczegółowieniu, czy nawet zmianie metody badań lub zakresu prac.

Niski koszt

W projektach budów prywatnych i przemysłowych główną przyczyną opóźnień i zwiększania kosztów bywa pojawianie się nieoczekiwanych przeszkód podpowierzchniowych (obiektów, rumowisk). Ich lokalizacja i oznaczenie przed podjęciem prac potencjalnie obniży koszty i zmniejszy ewentualne opóźnienia.

Przeprowadzenie badań geofizycznych może również ograniczyć konieczność zlecania kosztownych badań metodami bezpośrednimi.

Szerokie spektrum zastosowań

Geofizyka znajduje szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, archeologii, płytkiej geologii, drogownictwie, inżynierii wodnej i lądowej.