Bazylika Mariacka w Gdańsku

Jednym z ciekawszych badań jake przeprowadziliśmy w roku 2017 było badanie posadzki Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Ten olbrzymi, gotycki kościół jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie. Jego długość wynosi 105,5 m a szerokość w transepcie 66m.

Celem badania była detekcja rozmieszczenia możliwych do wykrycia miejsc pochówków, z tą różnicą, że w kościele tym krypt na badanych obszarach praktycznie nie było (z wyjątkiem jednej małej pustki i prawdopodobnie zagruzowanymi wejściami do krypt w lewej nawie). Wszystkie pochówki znajdują się tuż pod posadzką - pod płytami nagrobnymi bądź flizami czy mozaiką z fragmentów płyt. Na przestrzeni lat w kościele tym pochowano w ten sposób tysiące osób.

Zmienny układ płyt, nieregularne ściany, wielka powierzchnia i nieustanne wycieczki były dużym wyzwaniem. Czas całego badania tego olbrzymiego kościoła wyniósł 2 bite dni po 8 godzin pracy. Profile prowadzono tak, by każdą dużą płytę nagrobną pokryć przynajmniej pięcioma profilami, co w zależności od kierunku prowadzenia profili dało rozstaw 30-50 cm. Stosunkowo duże tłumienie fali EM nie ułatwiało interpretacji.

Na podstawie uzyskanych wyników - po bardzo dokładnym, ręcznym wpasowaniu profili na plan posadzki ze skanera 3D i przetworzeniu ich w trójwymiarową bryłę - uzyskaliśmy rzuty poziome układu anomalii.

Prezentowany poniżej film ukazuje płynne przejścia z odczytów z głębokości 0 do 1,5m. Wynik wskazuje, że prawie cała powierzchnia kościoła jest pokryta pochówkami (kolor czerwony), a tylko nieliczne miejsca są, czy z uwagi na wysoki współczynnik tłumienia,  mogą być od nich wolne (kolor granatowy).

Wyniki badań georadarowych nałożone na plan kościoła

Ciąg dalszy niebawem.....