Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Prezentacja możliwości

Poniższa prezentacja ma na celu przedstawienie skuteczności metody GPR (ang. Ground Penetrating Radar - radar do penetracji gruntu, georadar),  jej pełnych możliwości oraz naszego doświadczenia w obróbce surowych, wysokorozdzielczych danych georadarowych. Detekcja zarysu murów ograniczałoby eksperyment do prezentacji prostych kształtów. Z tego powodu do prezentacji wybraliśmy obiekt bardziej złożony, o wiele trudniejszy do zobrazowania przy pomocy metod geofizycznych.

Wysoka jakość obrazowania danych georadarowych pozwala na niemal idealne odtworzenie kształtu badanego obiektu. Porównanie fotografii przedstawiającej efekt końcowy naszych zmagań murarskich z wynikiem badania geofizycznego potwierdza ich zgodność. Postępując analogicznie w trakcie badań jesteśmy w stanie wykazać geometrię dowolnych obiektów znajdujących się pod powierzchnia ziemi.

Jak działa georadar?

Georadar impulsowy jest precyzyjnym, mobilnym urządzeniem pomiarowym, wykorzystującym zjawisko odbicia fal elektromagnetycznych o częstotliwości z zakresu krótkich do ultrakrótkich fal radiowych. Antena nadawcza wysyła impuls elektromagnetyczny w głąb badanego ośrodka. Antena odbiorcza urządzenia rejestruje fale odbite od warstw i obiektów charakteryzujących się zmianami własności dielektrycznych. Przetwarzanie danych pomiarowych uzyskanych w trakcie badania odbywa się za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które pozwala na uzyskanie graficznego przedstawienia przekroju badanego ośrodka.

Georadar daje unikalną możliwość otrzymywania trójwymiarowego modelu układu anomalii, poprzez wykonywanie wielu profili dwuwymiarowych, równomiernie pokrywających cały badany obszar. Uzyskaną w ten sposób trójwymiarową bryłę możemy obracać i ciąć według dowolnej osi oraz rzutować na plan badań - tworząc mapę układu podziemnych obiektów. Technologia ta pozwala na uzyskanie obrazu anomalii pod powierzchnią ziemi, wody lub w innym ośrodku np. w betonie. Dlatego doskonale sprawdza się w archeologii, inżynierii budowlanej jak również w ochronie środowiska.

Jak uzyskać obraz 3D?

Jako jedyna firma w Polsce korzystamy z autorskiego oprogramowania do akwizycji oraz obróbki danych georadarowych 2D oraz tworzenia planów rozmieszczenia anomalii i przestrzennej prezentacji 3D. Posługiwanie się oprogramowaniem stworzonycm wyłącznie na własne potrzeby odgrywa znaczącą rolę w trakcie obróbki sygnału. Brak jakichkolwiek ograniczeń w funkcjonalności programu poprzez nieustanne dopisywanie kolejnych funkcji pomnaża możliwości obróbki bardzo skomplikowanych danych, zwiększając wydajność i trafność interpretacji.

Prezentacja naszych mozliwości