Username:

Password:

Fargot Password? / Help

W obszarze świadczonych przez nas usług znajduje się również geofizyka poszukiwawcza, dla potrezb górnictwa odkrywkowego. Metody geofizyczne pozwalają na liniowe odwzorowanie ośrodka geologicznego, co stanowi doskonałe uzupełnienie punktowych metod bezpośrednich. Do rozpoznania budowy geologicznej służy wiele metod geofizycznych, dobieranych do specyfiki poszczególnych zadań: metoda georadarowa, tomografia elektrooporowa, sondowania elektrooporowe, metoda elektromagnetyczna, grawimetria i sejsmika. Dzięki zastosowaniu wymienionych metod wykonujemy następujące prace:

lokalizacja złóż i kopalin
określanie głębokości podłoża skalnego
lokalizacja warstw wodonośnych
określanie stopnia agresywności gruntów
wykrywanie pustek krasowych i pogórniczych