Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Widok na ruiny świątni Mentuhotepa II z koziej perspektywy

Aby zrozumieć początki naszej cywilizacji trzeba sięgnąć po jej najnowsze zdobycze

Badania w światyni Hatszepsut

Do niedawna zakres metod geofizycznych stosowanych w archeologii ograniczał się do dwóch. Były one jednak uważane za kosztowny dodatek do tradycyjnych metod archeologicznych, często zbyt drogi dla archeologów mających zwykle dość ograniczony budżet. Wyniki badań budziły zastrzeżenia i były chłodno przyjmowane przez większą część archeologów. Na przestrzeni ostatnich lat jednak efekty badań geofizycznych udowadniały przydatność nowego narzędzia w archeologii. Metody geofizyki archeologicznej zyskały miano efektywnego i stosunkowo taniego narzędzia w dziedzinie rozpoznawczych prac archeologicznych oraz konserwacji zabytków. Coraz więcej metod geofizycznych adaptowanych jest dla prac mających na celu pomoc w lokalizacji znalezisk archeologicznych. Coraz częściej stosowane są metody georadarowa, elektromagnetyczna czy nawet sejsmiczna. Przy użyciu tych nowoczesnych metod można sprawnie i szybko stworzyć geofizyczną mapę dużych powierzchni, korzystając z danych dotąd niedostępnych.

Stosując metody geofizyczne jako integralną część strategii badawczej można wstępnie rozpoznać obszar objęty badaniami przy znacznie mniejszym nakładzie czasu i funduszy. Zawężając obszar prospekcji archeologicznej tylko do najważniejszych, wyznaczonych przez badanie fragmentów, znacząco skraca się czas prac wykopaliskowych oraz zwiększa trafność wyboru lokalizacji wykopów, co bezpośrednio przekłada się na finansową stronę zagadnienia.

Korzyści z zastosowania badań geofizycznych

- EKONOMICZNOŚĆ

Koszt badania stanowi kilka procent całego budżetu badań archeologicznych. Badania geofizyczne pomagają w umiejscowieniu odkrywek w przypadku kiedy obszar zainteresowania znacznie przewyższa ich powierzchnię

- BEZINWAZYJNOŚĆ

Badania są całowicie obojętne dla stanowisk i obiektów archeologicznych. Możliwa staje się lokalizacja obiektów niedostępnych przy użyciu metod bezpośrednich.

- EFEKTYWNOŚĆ

Bardzo korzystny stosunek przebadanej powierzchni do czasu poświęconemu badaniom terenowym

- STRATEGIA

Tworzenie mapy stanowiskowej przed rozpoczęciem wykopalisk daje możliwość lepszego zaplanowania prac archeologicznych

- DODATKOWE INFORMACJE

Wyniki badań uzupełniają efekty wykopalisk, pozwalając badaczom zrozumieć stanowisko w szerszym kontekście

Szerokie spektrum metod geofizycznych pozwala na

- ustalanie przebiegu dawnej zabudowy
- detekcję przebiegu tuneli i pustek (np. krypty)
- lokalizację miejsca pochówków
- ustalenie miejsca dawnych katastrof lotniczych
- wykrycie innych obiektów pochodzenia antropogenicznego

Dzięki fachowej kadrze zapewniamy usługi w zakresie

Georadarowe badanie wlotu grobowca

-

tworzenia harmonogramu i projektu badawczego uwzględniającego zasadność użycia każdej z wybranych metod geofizycznych

-

samego badania geofizycznego

-

analizy uzyskanych pomiarów

-

prezentacji wyników analizy w formie planów oraz ujęć 3D

-

elektronicznej oraz drukowanej dokumentacji z wykonanego badania