Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Tomografia elektrooporowa

Nieustannie podnosimy poprzeczkę świadczonych usług i w miarę rozwoju techniki rozwijamy swój warsztat i zaplecze logistyczne. Pozostając wciągłym kontakcie z klientami staramy się sprostać nawet najbardziej wymagającym zleceniom.

Wśród zleceń wykonywanych przez nas znalazły się prace takie jak :

Lokalizacja infrastruktury

Lokalizacja infrastruktury technicznej na podstawie map, niejednokrotnie zawierających błędy rzędu kilku metrów, jest dość uciążliwa i pociąga za sobą dodatkowe koszty. Przy użyciu metod geofizycznych możliwe jest dokładne określenie przebiegu rur, kabli czy niezaznaczonych na mapie fundamentów dawnych budynków oraz przeprowadzenie inspekcji zbrojenia betonu, jak i samej calizny betonowej. Geofizyka okazuje się również nieocenioną metodą wrozpoznaniu budowy geologicznej dla budowy ciągów infrastruktury podziemnej i naziemnej, inwentaryzacji istniejących instalacji podziemnych oraz ich przebiegu, wykrywaniu starych fundamentów, studzienek, kanałów, kolektorów.

Wykrywanie wilgoci w murach i posadzkach

Georadar jest aparaturą bardzo czułą na zmianę zawartości wilgotności w badanym ośrodku. Fakt ten doskonale można wykożystać przy lokalizacji przyczyny wilgoci gromadzącej się w posadzkach czy murach. Dzięki tej właściwości georadaru można również prowadzić monitoring postępów osuszania budynków.

Wykrywanie sufozji

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest sufozja spowodowana uszkodzeniami w infrastrukturze podziemnej. W tym konkretnym przypadku jest to wypłukanie gruntu dookoła pękniętej rury wodnej i migracja wraz z wodą do instalacji przeciwdeszczowej. Efektem tego zjawiska są samopowstałe, czasami gigantyczne jamy pod powierzchnią ziemi. Zjawisko to jest jedną z bezpośrednich przyczyn zapadania się chodników czy ulic.

Detekcja nielegalnych przyłączy

Nielegalne przyłącza do instalacji wodnej są częstym procederem. Zastowowanie odpowiednich metod geofizycznych umozliwia ich wykrycie. Istnieje mozliwośc detekcji nielegalnych przyłączy do innych typów infrastruktury.

Oprócz wymienionych, stosowaliśmy metody geofizyczne w wielu innych zagadnieniach: