Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Dzięki możliwościom jakie daje specjalistyczny sprzęt pomiarowy dostępne stały się badania nie tylko na lądzie, ale również na wszelkiego typu zbiornikach wodnych (jeziora, rzeki, kanały irygacyjne, zalewy itp.). Stosowane przez firmę metody oraz narzędzia zapewniają uzyskiwanie wysokiej jakości wyników.

-

badania batymetryczne

-

określanie ilości osadów oraz miąższości ich warstw

-

określanie budowy geologicznej dna zbiorników pod przeciski sterowane