Halifax

Odrobina historii

1 sierpnia 1944 r. Wybucha Powstanie Warszawskie. 3 sierpnia, w odpowiedzi na apel Prezydenta Raczkiewicza, Churchill wydaje polecenie rozpoczęcia zrzutów dla Warszawy. Uzależnia je jednak od decyzji marszałka RAF Johna Slessora. Rozpoczyna się jedna z najtrudniejszych operacji II Wojny Światowej -Warsaw Airlift. Read more