Odpady poszpitalne

Cel badań

Celem prac pomiarowych było wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych gruntu na terenie jednego z cmentarzy w celu określenia miejsc zdeponowania odpadów medycznych wraz z określeniem ilości odpadów oraz głębokości ich zalegania.

Na wskazanym terenie poprowadzono równoległe profile georadarowych w odstępach 1 m. Uwzględniając zasięg i rozdzielczość odczytu do pracy wykorzystano antenę o częstotliwości 500 Mhz. Dane pomiarowe badanego obszaru poddano procedurom przetwarzania przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Badania gaeoradarowe ukazują wszelkie istniejące zmiany w badanym gruncie, t.j. wszelkie naruszenie naturalnych warstw gruntu, wkopy, obiekty oraz różne zanieczyszczenia gruntu - do głębokości limitowanej przez wysyłającą i odbierającą fale elektromagnetyczne antenę oraz jakość gruntu. Georadar wykazuje najlepszą penetrację  na utworach piaszczystych i żwirach. Im bardziej jednorodny grunt, tym większy kontrast pomiędzy poszukiwanym obiektem a otoczeniem.

Wyniki badań

Wyniki georadarowych badań na wyznaczonej działce przedstawiono w formie rzutupoziomego (tzw. cięcia czasowego) ukazującego uozkład anomalii na poszczególnych zakresach głębokościowych.

Wskazane na rzucie poziomym anomalie są miejscami zalegania poszukiwanych odpadów medycznych. Wielkość obiektów waha się w granicach 1,0 x 1,0m do 2,0 x 1,5m. Odpady zalegaja na głębokości od ok 1 do 2m Składowisko odpadów medycznych zajmuje ok. 66% badanego terenu i zajmuje obszar o wielkości ok. 30mx15m.  Szacuje się, że całkowita kubatura składowiska wynosi  112,5 m3 odpadów.